Betalingsforsikring gir deg trygghet i uforutsette situasjoner

Ingenting i livet er sikkert. Selv om du er ved god helse og har god økonomi kan uforutsette ting skje. Derfor tilbyr Ekspress Bank betalingsforsikring, som er en slags ulykkesforsikring på lånene våre. Slik at om ulykken er ute, eller du blir syk eller arbeidsledig, skal du slippe å slite med gjeld i tillegg.

Med betalingsforsikring får du dekket renter og avdrag på lånet ditt, om du blir arbeidsledig eller arbeidsufør som følge av sykdom, ulykke eller lignende. Forsikringen innbetaler også restgjelden dersom du skulle gå bort. Klikk her for å melde skade.

Låneeksempel med forsikring: Effektiv rente 10,50 %, 75.000 kr o/5 år, 7,75 % av avdraget per måned, kostnad: 28.116 kr, totalt: 103 116 kr. Eksemplet forutsetter at lånet tilbakebetales med like månedsbeløp på 1.595 kr over 5 år.

Beregn din forsikring

Inntast din månedlige ytelse
Pris pr. mnd.
kr.

 

Hva dekningen omfatter

Erstatning for ufrivillig arbeidsledighet og fullt tap av arbeidsførhet beregnes per dag og utgjør 1/30 av månedlig erstatning i maksimalt 12 måneder per skadetilfelle.

Hva dekningen omfatter

Erstatning for ufrivillig arbeidsledighet og fullt tap av arbeidsførhet beregnes per dag og utgjør 1/30 av månedlig erstatning i maksimalt 12 måneder per skadetilfelle.

 • Maksimalt antall månedlige erstatninger i forsikringsperioden er 36 måneder for henholdsvis ufrivillig arbeidsledighet og fullt tap av arbeidsførhet.
 • Maksimal månedlig erstatning for ufrivillig arbeidsledighet og fullt tap av arbeidsførhet er NOK 10.000 per måned.
 • Erstatning kan kun utbetales fra ett av alternativene samtidig. Så snart vilkårene for å motta erstatning under ett alternativ ikke lenger foreligger, vil videre utbetalinger under dette alternativ opphøre. Forsikrede vil i stedet motta erstatningsutbetalinger under et annet alternativ dersom vilkårene for dette foreligger.
 • Erstatningen endres ikke i erstatningsperioden. Erstatningen utbetales etterskuddsvis per måned. Månedlig erstatning som utbetales til låntaker er alltid bruttobeløp før eventuell inntektskatt. Forsikringsgiver skal levere en årlig oppgave på utbetalt skattepliktig forsikringserstatning til skattemyndighetene.
 • Ved dødsfall utbetales et beløp tilsvarende utestående saldo med fradrag for eventuelle misligholdte renter og avdrag på skadedato. Maksimal erstatning ved dødsfall er NOK 350.000.

 

For å melde inn en skade bør du ha følgende klart

Ved arbeidsledighet behøver vi:
 • Arbeidsavtale
 • Arbeidsavtale Oppsigelse/permitteringsbrev
 • Innkalling til drøftelsesmøte og/eller protokoll eller referat fra drøftelsesmøte, dersom du har det
 • Kopi av vedtak om dagpenger fra NAV
 • De tre første lønnsslippene for dagpenger fra NAV (disse finner du på din side på nav.no). Erstatning utbetales fra dag 31 av perioden du har mottatt dagpenger.

 

Ved sykdom/ulykke behøver vi:

De første 30 dagene er en egenandelsperiode. Ved sykdom/ulykke behøver vi: Kopi av alle sykemeldingene (del B) for hele perioden du har vært sykemeldt, eller en legeerklæring som bekrefter diagnose, gradering (i %) og hele sykemeldingsperioden.

Maksimal størrelse på hvert dokument er 2MB. Dokumentet må være enten doc, docx, pdf, jpeg, tif eller png.

Du får en e-post fra oss når du er ferdig med registreringen, med link til portalen for å laste opp flere dokumenter. Vi gjør oppmerksom på at det ved manglende dokumentasjon kan bli lenger behandlingstid.

De 30 første dagene du er syk eller arbeidsledig (og får dagpenger) er en egenandelsperiode. Forsikringen gjelder fra og med dag 31 og utbetales etterskuddsvis i hht. vilkårene. Det er en forutsetning at du sender oss ny dokumentasjon (lønnslipp om dagpenger eller sykemelding) underveis i erstatningsperioden for å få utbetalt erstatning hver måned.

Det er viktig at du fortsetter å betale inn forsikringspremie under hele erstatningsperioden.

Har du spørsmål vedr. saksbehandlingen eller behandlingstid, kan du lese mer her.

Dersom ønsker skademeldingsskjema tilsendt eller har ytterligere spørsmål, kan du kontakte oss på e-post eller ringe oss på 23 23 75 00.

 

Vilkår for betalingsforsikring

Du kan forsikre lånet ditt hos Ekspress Bank dersom du:
 • er mellom 18 og 63 år.
 • ikke er kjent med forestående arbeidsledighet/permittering. Dette punktet gjelder kun hovedlåntaker.
 • kan utføre ditt vanlige arbeid uten innskrenkninger og ikke har vært sykemeldt i mer enn 30 dager sammenhengende i løpet av de siste 360 dagene.
 • ikke kjenner til at du har en sykdom/skade. Er heller ikke kjent med sykdom, symptomer eller tegn som direkte eller indirekte kan føre til dødsfall.
 • er fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende, i minst seks sammenhengende måneder hos arbeidsgiver/ i næringsvirksomhet umiddelbart forut for inntreden i forsikringsavtalen. Dette punktet gjelder kun hovedlåntaker.
 • er bosatt i Norge og registrert i folkeregisteret.

Kontakt

Dersom ønsker skademeldingsskjema tilsendt eller har ytterligere spørsmål, kan du kontakte oss via e-post på forsikring@bnpparibascardif.no eller ringe oss på 23 23 75 00.

Har du spørsmål vedr. saksbehandlingen eller behandlingstid, kan du lese mer her.

Klikk her for å melde skade